Categories
Health News

การกลายพันธุ์อาจทำให้ไวรัสซิกาอันตรายยิ่งขึ้น

ไวรัสซิกาสามารถกลายพันธุ์เพื่อให้ติดเชื้อได้มากขึ้นและอาจทำลายภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ก่อนได้โลกควรติดตามการเกิดขึ้นของไวรัสซิกาสายพันธุ์นี้ ไวรัสซิกาเป็นพาหะของยุง และอาการของการติดเชื้อซิกามักไม่รุนแรงในผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ไวรัสสามารถแพร่เชื้อไปยังทารกในครรภ์ที่กำลังพัฒนาได้ ส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องที่เกิด ไวรัสซิกาและไวรัสไข้เลือดออกทับซ้อนกันในหลายประเทศทั่วโลก

เช่นเดียวกับซิกา ไวรัสไข้เลือดออกเป็นไวรัสฟลาวิที่มียุงเป็นพาหะ และมีคุณสมบัติทางชีวภาพหลายอย่างร่วมกัน ในความเป็นจริง ไวรัสมีความคล้ายคลึงกันมากพอที่การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการสัมผัสไข้เลือดออกครั้งก่อนสามารถป้องกัน Zika ได้ ในพื้นที่ที่ Zika แพร่หลาย คนส่วนใหญ่เคยสัมผัสกับไวรัสไข้เลือดออกแล้ว และมีทั้งทีเซลล์และแอนติบอดีที่ทำปฏิกิริยาข้าม น่าเสียดายที่ไวรัสทั้งสองสามารถกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ไข้เลือดออกและซิก้าเป็นไวรัสอาร์เอ็นเอ ซึ่งหมายความว่าพวกมันสามารถเปลี่ยนจีโนมของพวกมันได้ เมื่อมียุงจำนวนมากและมีมนุษย์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ไวรัสเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปมาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง