Categories
Travel news

สถาปัตยกรรมพระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมที่วัดหลิงกวง

สถานที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจะสร้างเป็นพระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม เป็นสถาปัตยกรรมแบบถังผสมกับซ้อง ที่ใช้เวลาในการสร้างถึง 6 ปี เจดีย์มีความสูง 51 เมตร บนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ ภายในเจดีย์เป็นพระราชวังใต้ดิน พระเขี้ยวแก้วจะอยู่ตรงชั้นแรกทางเข้าพระเจดีย์ ผนังเจดีย์ประดับด้วยก้อนอิฐที่แกะสลักบทสวดมนต์

ชั้น 2 ประดับด้วยฐานพระเขียวแก้วถูกวางในพานบัวทอคำ รายล้อมไปด้วยสถูปทองคำเล็ก ๆ 8 องค์ ด้านบนถ้าใครใส่กางเกงขาสั้นห้ามนั่งไหว้พระด้านใน จะมีเจ้าหน้าที่วัดคอยดูแลตลอด ทางที่ดีควรแต่งกายให้สุภาพกันนะคะ เราสวดมนต์ไหว้พระกัน มีบทสวดบูชาพระรัตนตรัย นมัสการพระรัตนตรัย สวดถคาถาบูชาพระเขี้ยวแก้ว ใครจะนั่งสมาธืก็ได้ แล้วลงมาเดินรอบเจดีย์ 3 รอบเพื่อบูชาพระเขี้ยวแก้ว